Őstermelők – pályázat 2015 – lejárt

Rövid tájékoztató a tanyagazdaságok energetikai megújítására kiírt állami pályázatról:

A pályázat benyújtására az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó jogosult, aki tanyás települések valamelyikén

– 2015. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját, a házastársa, testvére, valamely egyenes ágbeli rokona, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán mint tartózkodási helyén él,
– a tanyagazdaságban igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat, és
– a 2012., 2013. és 2014. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a 2012., 2013. és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot.

További feltételek és részletek a pályázat honlapján, a http://www.hoi.hu/app/tanya/index_main.php weboldalon érhető el.

A benyújtási határidő 2015. augusztus 15.